9. T' has parat a pensar com són els teus amics?

10 comentaris: